Witamy na stronie firmy ochrony KOBRA - SERWIS

Witamy na stronie firmy ochrony KOBRA - SERWIS

KOBRA-SERWIS prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony mienia, na podstawie koncesji nr L-0205/08, wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w oparciu o przepisy Ustawy o ochronie mienia i osób z dnia 22 sierpnia 1997 roku. Świadczymy usługi ochrony mienia na najwyższym poziomie, na terenie miasta Stołecznego Warszawy i powiatów woj. mazowieckiego. Posiadamy biura w Białymstoku i Wrocławiu.
Możliwe jest także szybkie zorganizowanie filii naszej firmy poza ww. miastami - w przypadku otrzymania zlecenia od klientów posiadających siedziby lub obiekty do ochrony w innych miejscach kraju.

OCHRONA MIENIA
Zatrudniamy doświadczonych, sprawdzonych i przeszkolonych pracowników oraz kadrę nadzoru, posiadającą aktualne zaświadczenia o niekaralności i licencje zawodowe, jednolicie umundurowanych [stosownie do specyfiki ochranianego obiektu – mundury operacyjne, garnitury, itp.], wyposażonych w środki łączności.